Výročné stretnutie OZTP 2017

od autora: | 2. októbra 2017

Dňa 21.10.2017 o 10:00 h sa uskutoční VII. výročné stretnutie OZTP v hoteli MERCURE, Žabotova ul. 2, Bratislava.

Predbežný program stretnutia:

10:00 – 11:10 otvorenie, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie, informácia o činnosti OZTP, stav členskej základne, informácia o hospodárení, návrhy aktivít OZTP, diskusia
11:10 – 11:30 prestávka
11:30 – 12:20 odborná prezentácia, diskusia
12:20 – 12:30 voľba výboru OZTP
12:30 – 12:50 návrh zápisnice, pripomienky a schválenie zápisnice
12:50 obed, záver
Výbor OZTP