O nás

Občianske združenie Transplantovaná pečeň združuje všetkých záujemcov o problematiku po transplantácii pečene.

„Poslaním združenia je osveta, podpora a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku po transplantácii pečene.“ (Stanovy OZ TP, čl. III., bod 2.)

Dokumenty: