Kontakt

Kontakty na OZ Transplantovaná pečeň

Údaje o občianskom združení

Poštová adresa

OZ TP
Švabinského 4
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie

IBAN: SK8011000000002921905620
(Tatra banka [1100]; Číslo účtu BBAN: 2921905620)
Konštantný symbol: 0558
Informácia pre príjemcu: meno odosieľateľa