Pozvánka na X. stretnutie členov OZTP (2023)

od autora: | 27. apríla 2023

Vážení priatelia,

po niekoľkoročnej prestávke sa uskutoční stretnutie členov OZTP dňa 27.05.2023 o 10°° v hoteli Clarion Congress Hotel Bratislava

Miesto stretnutia: Žabotova 2, 811 04 Bratislava, bývalý hotel MERCURE, blízko hlavnej železničnej stanice

Program stretnutia:

  • Úvod a informácie
  • Prednáška prof. MUDr. Štefana Hrušovského, DrSc. na tému „Hippokratova prísaha“
  • Prestávka – občerstvenie
  • Rôzne – diskusia
  • Zápisnica
  • Obed
  • Diskusia

Tešíme sa na stretnutie!

výbor OZTP

Bratislava, apríl 2023

Dôležité: Prosím o potvrdenie účasti/počet účastníkov, čo najskôr.

tel./SMS: +421 903 917 421
e-mail: milanvrska@gmail.com