Výročné stretnutie OZTP 2015

od autora: | 23. septembra 2017

6. výročné stretnutie pacientov a priaznivcov OZ Transplantovaná pečeň sa uskutočnilo dňa 17.10.2015 od 10:00 h v hoteli MERCURE, Žabotova ul. 2, Bratislava.

Program stretnutia:

10:00 – 10:10 otvorenie, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie
10:10 – 10:30 informácia o činnosti OZTP
10:30 – 10:50 členská základňa, hospodárenie, 2 % z daní,  sponzorstvo
10:50 – 11:20 prestávka, občerstvenie
11:20 – 12:20 odborná prezentácia
12:20 – 12:50 diskusia. Výmena skúseností a názorov  pacientov
12:50 – 13:30 voľby výboru OZTP, schválenie zápisnice
13:30 záver
obed