Odporučenie k epidémii pre pacientov po transplantácii

od autora: | 10. marca 2020

COVID-19 a osoby po orgánovej transplantácii

Infekcia sa prenáša z človeka, ktorý vírus vylučuje. Zdá sa, že infekciu môže preniesť aj bezpríznakový prenášač. Inkubačný čas od prenosu infekcie do prvých príznakov je 2 až 14 dní. Je možné, že nálož vírusu potrebná na infikovanie je u transplantovaných osôb nižšia.

Na základe informácií o chrípke a o SARS (to je prvý doteraz známy koronavírus, ktorého epidémia prebehla v roku 2003, druhým bol MERS): Ak nastane infekcia, u osôb so zníženou imunitou je častejší zápal pľúc. Týka sa to aj osôb po orgánovej transplantácii, lebo užívajú imunosupresíva.

Pripomeňme všeobecné zásady ochrany:

  • Často si umývať ruky mydlom a teplou vodou počas 20 sekúnd, alebo často používať dezinfekčný prostriedok na ruky (nie naraz kvôli vysušovaniu kože).
  • Nedotýkať sa očí, nosa alebo úst neumytými rukami.
  • Dodržiavať aspoň metrový odstup od človeka, ktorý má prejavy respiračnej choroby, ako je kašlanie a kýchanie.
  • Nechodiť medzi ľudí.
  • Kýchať a kašlať do jednorazovej vreckovky, po použití ju hodiť do koša. Pri náhlom nutkaní kašlať alebo kýchať do ľavého lakťa, nie do dlane!
  • Často čistiť a dezinfikovať plochy, ktorých sa dotýkame.

Mnohí ľudia po orgánovej transplantácii, aj členovia nášho občianskeho združenia Transplantovaná pečeň, majú dobre vžité hygienické zásady. Treba sa nimi naďalej dôsledne riadiť a keď vznikne problém či pochybnosť, včas sa skontaktovať so svojím lekárom. Pre nás je výsadou a cťou, že môžeme byť s Vami aj v neľahkých chvíľach, či v pracovnom čase, alebo mimo neho.

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS.

Michalovce 9.3.2020