Metodický pokyn ohľadom COVID-19

od autora: | 3. apríla 2020

Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR pre orgánové transplantácie

Vážení priatelia,

v súvislosti so vzniknutou situáciou sme dostali Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR doc. MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD., MPH, MHA pre orgánové transplantácie určený pre manažment pacientov po orgánových transplantáciách, transplantačný a odberový program v období núdzového stavu v dôsledku pandémie COVID-19, dostupný tiež na http://transplant.sk/aktuality/79/metodick-pokyn/ a priložený v prílohe nižšie.

Venujte, prosím, pozornosť najmä článku 3 „Ambulantná starostlivosť o pacientov po orgánovej transplantácii“ (body 1-11).

V prípade otázok, prosím kontaktujte Hepatologickú ambulanciu na Kramároch.

Príloha: Navrh-metodickeho-pokynu-COVID-19 (PDF, 555 kB)