VIII. výročné stretnutie OZTP 2018

od autora: | 30. októbra 2018

VIII. výročné stretnutie OZTP 2018

Stretnutie sa uskutočnilo tradične v hoteli Mercure v Bratislave.
Dňa 20.10.2018 sme sa stretli a vypočuli sme si informáciu o stave členskej základne, financiách OZ, činnosti a aktivitách členov za rok 2018. V rámci diskusie sme zistili, že v činnosti OZ a jej členov je mnoho rezerv, na ktoré upozornil aj prof. Hrušovský, pričom odporučil niektoré aktivity, ktoré by pomohli združeniu nadviazať nové kontakty nielen s inými OZ ale aj so sponzormi, čo by umožnilo združeniu rozvíjať ďalšie aktivity.
V následnej edukačnej časti stretnutia sme si vypočuli prednášku prof. Hrušovského zameranú na vplyv hlavne trvalo užívaných liekov ako sú Advagraf, Medrol a CellCept. Následne vo svojom príspevku MUDr. Nôtová, klinická psychologička upriamila našu pozornosť na psychologické aspekty transplantácie. Mnohí sa v uvedených prednáškach dozvedeli mnoho poučných informácií a vyvolali zaujímavú diskusiu, v rámci ktorej obaja prednášajúci odpovedali na otázky. Diskusia pokračovala i počas nasledujúceho obeda, po ktorom sa časť členov vrátila k programu a odsúhlasila zápis a uznesenie zo schôdze.
Verím, že podobné stretnutia budú pokračovať i v nasledujúcich rokoch aj s väčšou účasťou členskej základne.