Pozvánka na IX. stretnutie členov OZTP (2019)

od autora: | 27. septembra 2019

Vážení priatelia,

rok ubehol ako voda a nadišiel čas nášho pravidelného stretnutia.

Tohto roku sa stretnutie členov OZTP uskutoční dňa 26.10.2019 (sobota) o 10°° h v tradičných priestoroch hotela MERCURE blízko hlavnej železničnej stanice Bratislava.

Svoju účasť aj s prednáškou prisľúbil prof. MUDr. Hrušovský, CSc., Dr. SvS.

Veríme, že si svoj program zariadite tak, aby ste sa stretnutia mohli zúčastniť.

Vzhľadom na nutnosť potvrdiť v hoteli počet zúčastnených (obed a občerstvenie), prosíme o potvrdenie účasti a nahlásenie počtu zúčastnených odpoveďou na e-mail, ktorý bol zaslaný v uplynulých dňoch.

Tešíme sa na stretnutie.

Výbor OZTP


Program stretnutia:

1000 Úvod
Úvod
Informácia o stave financií a činnosti
Prednáška prof. Hrušovského
Diskusia
Uznesenie
1230 Záver
Obed