Archívy autora: Administrátor

Metodický pokyn ohľadom COVID-19

Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR pre orgánové transplantácie Vážení priatelia, v súvislosti so vzniknutou situáciou sme dostali Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR doc. MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD., MPH, MHA pre orgánové transplantácie určený pre manažment pacientov po orgánových transplantáciách, transplantačný a odberový program v období núdzového stavu v dôsledku pandémie COVID-19, dostupný tiež… Čítať viac »

Odporučenie k epidémii pre pacientov po transplantácii

COVID-19 a osoby po orgánovej transplantácii Infekcia sa prenáša z človeka, ktorý vírus vylučuje. Zdá sa, že infekciu môže preniesť aj bezpríznakový prenášač. Inkubačný čas od prenosu infekcie do prvých príznakov je 2 až 14 dní. Je možné, že nálož vírusu potrebná na infikovanie je u transplantovaných osôb nižšia. Na základe informácií o chrípke a… Čítať viac »

Pozvánka na IX. stretnutie členov OZTP (2019)

Vážení priatelia, rok ubehol ako voda a nadišiel čas nášho pravidelného stretnutia. Tohto roku sa stretnutie členov OZTP uskutoční dňa 26.10.2019 (sobota) o 10°° h v tradičných priestoroch hotela MERCURE blízko hlavnej železničnej stanice Bratislava. Svoju účasť aj s prednáškou prisľúbil prof. MUDr. Hrušovský, CSc., Dr. SvS. Veríme, že si svoj program zariadite tak, aby… Čítať viac »

Darujte 2% (2019)

Aj tento rok vás prosíme o poukázanie 2% z dane. Stiahnite si Vyhásenie k poukázaniu 2% z dane za rok 2018. Súbor stiahnite nie otvorením (t. j. kliknutím ľavým tlačidlom myši naň) v prehliadači, ale kliknutím pravým tlačidlom myši (Uložiť ako / Save as). Skontrolujte, prosím, či je IČO poberateľa zarovnané VPRAVO (na pravý okraj).… Čítať viac »

Stretnutie v Tatrách

„Stretnutie v Tatrách sa hodnotilo ako dobré a niektorí navrhli predĺžiť pobyt až na 3 alebo viac dní. Detailnejšie neskôr.“ Z tohto dôvodu ponúkame termín pobytu v Tatrách: od 5. do 7. 10. na víkend, od 4. do 7.10. pre toho, kto chcel od štvrtku. Tí, čo chcú na viac dní, nech sa prihlásia individuálne… Čítať viac »

Výročné stretnutie OZTP 2017

Dňa 21.10.2017 o 10:00 h sa uskutoční VII. výročné stretnutie OZTP v hoteli MERCURE, Žabotova ul. 2, Bratislava. Predbežný program stretnutia: 10:00 – 11:10 otvorenie, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie, informácia o činnosti OZTP, stav členskej základne, informácia o hospodárení, návrhy aktivít OZTP, diskusia 11:10 – 11:30 prestávka 11:30 – 12:20 odborná prezentácia, diskusia 12:20 –… Čítať viac »

Výročné stretnutie OZTP 2015

6. výročné stretnutie pacientov a priaznivcov OZ Transplantovaná pečeň sa uskutočnilo dňa 17.10.2015 od 10:00 h v hoteli MERCURE, Žabotova ul. 2, Bratislava. Program stretnutia: 10:00 – 10:10 otvorenie, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie 10:10 – 10:30 informácia o činnosti OZTP 10:30 – 10:50 členská základňa, hospodárenie, 2 % z daní,  sponzorstvo 10:50 – 11:20… Čítať viac »